Obchodní dům Perla

Obchodní dům Perla v Pelhřimově v Palackého ulici

Palackého ulice - František Palacký (*1798 Hodslavice na Moravě - †1876 Praha). Český historik a politik, byl nazýván „otcem národa“. Autor základního historického díla Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě.

Jeho jménem je v českých zemích pojmenováno mnoho ulic či náměstí. Původně se tato ulice jmenovala Panská (Herrngasse – viz O popsání domů z roku 1843).

Nejhorším zásahem do malebného vzhledu ulice byla demolice masných krámů, empírové stavby z roku 1837. Byla postavena na místě staršího objektu téže funkce stavitelem Filzigem, měla 18 kotců a její průchod propojoval ulice Palackého a Růžovou. V letech 1968 - 1973 zde byl podle projektu architektů Opařila a Gregorové vybudován obchodní dům Perla. Ten, bohužel, znamenal zkázu pro další významnou, památkově chráněnou stavbu, a sice synagogu v Růžové ulici. Samostatný článek - Židovská synagoga - zde >>>

Zdroj: Muzeum Vysočiny Pelhřimov.

Pelhřimovská kronika:

Velkoprodejna "PERLA". U příležitosti májových oslav se 30. dubna 1974 uskutečnilo slavnostní otevření nové velkoprodejny "Perla", třetího největšího obchodního střediska svého druhu v našem kraji. Občanům se tak dostalo dlouho očekávaného moderního prodejního zařízení.

Slavnostnímu otevření byla přítomna celá řada čestných hostů a všech těch, bez jejichž pomoci by se dílo nepodařilo realizovat. Jmenovat je nutno především početnou delegaci generálního dodavatele Pozemních inženýrských staveb Zbraslav, delegaci okresních stranických  a státních orgánů vedli vedoucí tajemník OV KSČ s. Kočer a předseda ONV s. Borka, delegaci MěstNV vedl s. Maršík, jenž ve svém úvodním projevu poděkoval všem na stavbě zúčastněným organizacím za pomoc při výstavbě velkoobchodního domu a v neposlední řadě brigádnické pomoci našich žen a učňů.

Tato třetí největší velkoprodejna v našem kraji byla postavena celkovým nákladem 9 mil. 144 tisíc korun, z čehož na stavební část připadla částka 7 mil. 657 tis korun a zbytek pak připadá na stroje a zařízení.

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1972-1975/260.JPG

Regulační plán MPR Pelhřimov:

Podle regulačního plánu Městské památkové rezervace Pelhřimov z prosince roku 2008 bylo mimo jiné navrženo:

Veřejně prospěšné opatření č. 9 parc. č. 116, - čp. 1460

Veřejně prospěšné opatření zajišťující odstranění přesahů fasád patra nad chodníky, čp. 1460 (OP Perla)

http://www.mupe.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=11891&id_dokumenty=1508

http://www.mupe.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=11891&id_dokumenty=1509

V současnosti fungují v budově obchody drogerie, potravin a vietnamský se širokou nabídkou všeho možného. Autor: Miroslav Galko

Fotografie staré

Poslední snímek je z Mapy.cz:


 
 
 
 
 

Fotografie ze seriálu

Obchodní dům Perla v seriálu Návštěvníci:


 
 
 

Fotografie nové

Současnost:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum