Socha sv. Václava

28. září 2021 - Miroslav Galko

Na dnešní den připadá výročí svatého Václava. Pojďme se podívat jak vypadala socha a místo před zámkem pánů z Říčan v Pelhřimově, v uplynulých desítkách let.

Socha svatého Václava je od pražského sochaře Ludvíka Šimka. Městu Pelhřimov ji daroval a 29. června 1931 vysvětil Msgre P. Jan Pauly (narozen 26.4.1869 v Pelhřimově), arciděkan smíchovský a rodák pelhřimovský. Socha byla zrestaurována a opět zde umístěna pamětní deska v roce 2010.

Socha sv. Václava před zámkem (rok neurčen)

Svatý Václav (asi 907 - 28. září 935, příp. 929, německy Wenzel von Böhmen) byl český kníže a světec, který je hlavním patronem Čech a Moravy a symbol české státnosti.

Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku, a taky na pomníku Čech (který byl v rozmezí mezi první světovou a druhou světovou válkou zničen). Zdroj: Wkipedie.

Socha sv. Václava

Socha sv. Václava v Pelhřimově. Na fotografiích: Prostor před zámkem bez sochy sv. Václava. Sv. Václav v době kdy zde sídlila požární stanice (1974). Barevné fotografie - pohlednice a na závěr současnost.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum