Český rybářský svaz v Pelhřimově v roce 1984

Český rybářský svaz v Pelhřimově v roce 1984

Foto: Milan Kotrč. Text - Kroniky města Pelhřimova.

MO Pelhřimov otevřela 21.9. 1984 nové víceúčelové zařízení v Pelhřimově. Předseda Jar. Roh přivítal vedoucího tajemníka OV KSČ a další hosty. Přítomen byl i Jan Voharčík, tajemník KV ČRS z Č. Budějovic. Pásku přestřihl s. Kočer a Markvart. Budova má v přízemí garáže, dílnu, sklady, sociální zařízení, sprchy a sušárny. V poschodí je klubovna pro 60 lidí. místnost jednání odborů rybářů a kancelář. Postaveno to bylo z akce Z a hodnota díla je 962.000 Kčs. Bylo tu odpracováno 17.850 brigádnických hodin.

Organizace má 556 členů a v kroužcích mládeže pracuje 155 mladých rybářů. V r. 1984 vydáno bylo 689 povolenek k rybolovu, z toho 601 celoročních, 32 krátkodobých na vody mimopstruhové, 54 celoročních a 2 krátkodobé na vody pstruhové. Mládeži z těch 689 bylo vydáno 149 povolenek na mimopstruhové revíry a 7 na pstruhové.

Práce organizace je řízena třiadvacetičlenným výborem a pětičlennou revizní komisí. Výbor se scházel 1x za měsíc a mezitím řídilo předsednictvo. Předsedou je Jaroslav Roh a jednatelem Stan. Panoš. Činnost rybářů je rozdělena do odborů. Je to odbor politicko-výchovný, práce s mládeží, rybniční odbor, tekoucích vod, čistoty vody, rybolovné techniky a rybářské stráže. Za dobrou práci předal předseda MěNV MO rybářů obraz s věnováním za úspěšnou činnost a výstavbu budovy rybárny. V práci umístila se pelhřimovská organizace v socialistické soutěži jako 3. v Jihočeském kraji za Č. Krumlovem a Č. Budějovicemi. Volební program NF plnili rybáři takto: odpracovali 12.668 brigádnických hodin, 3.536 hodin na tvorbě životního prostředí a plnění volebních programů. Rybářská mládež sebrala 5.351 kg druhotných surovin, odevzdala 291 kg krmného odpadu pro vlastní potřebu, 33 zvířecích kožek, vysázeno 163 stromů a keřů. Závazek byl vysoko překročen.

Výlov rybníka Stráž - 1983, foto: Milan Kotrč

Práce odboru politicko-výchovného. Svolány byly 2 členské schůze v roce, druhá byla zaměřena k Měsíci přátelství. 42 nových členů se školilo už v nové klubovně a složilo pak předepsaný test. Ve školení byl kladen důraz na rybářskou čest, na snahu zachovat zdravé rybářské prostředí. 1. máje konalo se rybářské odpoledne u Stráže, organizoval se rybářský koutek na Mírové slavnosti s Květy. V říjnu byla beseda s redakcí časopisu Rybářství a s KV. Byl tu i ústřední tajemník ČRS Zd. Broda. Další beseda byla s dlouholetými členy a s invalidními důchodci. Na podzim se promítaly filmy zdejších fotografů amatérů z okolí města. Zlepšila se i propagační činnost ve skříňkách, v Nástupu, v krajském tisku, v rozhlase po drátě a v časopisu Rybářství. Píše se také kronika MO a při stěhování se nově uložila knihovna. Zjistili jsme, že někteří naši členové nevrátili knihy za kolik let. I letos se povedl rybářský ples.

V r. 1984 pracovalo 7 kroužků mládeže (6 v PE, 1 v Nové Cerekvi). Odborné vedení má MO a metodické dům pionýrů. Schůzky kroužků se konají ve třídách II. ZŠ a v tělocvičně ZŠ Pražská 1x týdně a je v nich 124 chlapců pokročilých a 49 začátečníků. Měli také 2x exkursi do štičí líhně v Táboře a 1x do podniku Sona, která vyrábí rybářské nářadí. Kroužek z N. Cerekve se zúčastnil výlovu rybníka Hejlov. Mladí rybáři sbírali kámen v JZD Nová Cerekev a Rynárec. Sázeli stromky u rybníků. V okresním kole Zlatá udice získali 1. místo (5 chlapců), v krajském kole (tři chlapci), 2. místo za Č. Budějovicemi, v místním kole závodilo 37 chlapců.

Rybniční úsek osadil všechny rybníky násadou, kterou MO vypěstovala sama až na úhoře a lipany. Bylo to 12 druhů ryb a násady byly překročeny jen u štik a sivena nebyl plán násady splněn. Plán byl celkem 21.800 kg, ale vysazeno bylo ryb o váze 36.741 kg. 19.10. se lovil rybník Hejlov. Bylo tam 490 štik, 80 kg regeneračního candáta, 140 kg línů, 2.500 kg bílé ryby. Finanční hodnota byla 29.230 Kčs. Rybniční plochy lovené na jaře a na podzim (20,7 ha) vydaly hmotnost 13.385 kg násad. Přírůstek byl 354 kg na 1 ha. Ve výrobě násad kapra předstihly Pelhřimov jen Č. Budějovice, Tábor a Soběslav a ty mají lepší podmínky. R. 1984 nebylo příznivé počasí pro rybniční hospodářství. Po vysazení kapřího plůdku do rybníků přišla zima a někde kapříci uhynuli i stoprocentně.

Výlov rybníka Stráž - 1983, foto: Milan Kotrč

V odboru tekoucích vod pracuje 15 členů. Elektrickým agregátem 16x lovili (Nová Cerekev, Markvarec, Lidmaň, Bor, Olešná, Ústrašín, Dobrá Voda, Drbohlavy). Na jaře lovili rybníky Vackov a Dvořák, na podzim Průtržní a Nový. Do revírů vysadili 3.500 kusů plůdku i z dovozu z Husince. Vysadili celkem 211.000 plůdku. Opravily se chovné rybníky, Dvořák byl částečně vybagrován, u Březiny opravena hráz, zhotoven přepad a nový dřevěný kbel. Pomáhalo se při výlovu rybníků Hejlov, Nový mlýn a odpracovali 2.422 hodin. Na potocích Bělá a Hejlovec uloveno bylo 7.280 kusů ryb o váze 8.021 kg (kapr, pstruh, štika).

V odboru čistoty vod a životního prostředí pracuje 4-6 členů. Zjistili řadu závad. V JZD v obci Vokově močůvka volně odtékala do terénu, močůvka z Moravče a Proseče-Obořiště přímo do vodotečí, také Hejlovka pod obcí Pobistrýce je ohrožována močůvkou. V polovině července došlo k otravě ryb v chovném rybníce Podvesní u L. Vody. Škoda byla 6.450 Kčs. Do Bělé teče náhonem také znečištěná voda, v září byla havárie na sušičce obilí v Pelhřimově a do říčky unikal topný olej. Modeta slíbila zajistit odpad z chemické čistírny, aby neškodil.

Družstvo rybolovné techniky dospělí startují ve II. lize RT. Skončili r. 1984 na 5. místě. Závodník Luboš Kysela má hodnost trenéra III. třídy a trénuje mládež. Na krajském přeboru získalo družstvo III. místo, Milan Pípal 1. místo v pětiboji.

Rybářská stráž má 12 členů s celokrajskou působností. Ochraňují revíry, chovné rybníky a potoky, spolupracují s odborem čistoty vod. Udělali 180 pochůzek v rozsahu 635 hodin. Zjištěn byl 1 přestupek u člena, ale 1 pytláctví.

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1975-1984/430.JPG

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1975-1984/431.JPG

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1975-1984/432.JPG

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1975-1984/433.JPG

Velké poděkování za poskytnuté fotografie - Výlov rybníka Stráž (rok 1983), jejich autorovi - panu Milanu Kotrčovi.

Český rybářský svaz - 1984

Výlov rybníka Stráž (rok 1983). Velké poděkování za poskytnuté fotografie jejich autorovi - panu Milanu Kotrčovi.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum