Pomník Julia Fučíka

10. října 2021 - přepis z Kroniky města Pelhřimova - 1961

K 15. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou byla vyhlášena akce "Za vlast ještě krásnější", ve které bude postaven na prostranství před školami v Pelhřimově pomník národnímu hrdinovi Juliu Fučíkovi, dílo pelhřimovského akademického sochaře J. Kříže. Polovina nákladu je zajištěna ve státním rozpočtu, druhou uhradí občané a složky Národní fronty. Fučíkova socha zkrášlí vzhled našeho okresního města a bude nám připomínat Fučíkova slova: "Lidé bděte!"

Dobová pohlednice

Soudružky z Modety z oddělení rukavic, které soutěží o titul "brigáda socialistické práce" - s. Jaroslava Baltová a s. Anežka Vytisková z vlastní iniciativy vybraly v dílně 230 Kčs, a odevzdaly je pro příklad ostatním kolektivům jako příspěvek na pořízení pomníku.

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1945-1961/1897.jpg

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1945-1961/1898.jpg

Odhalení pomníku Julia Fučíka

Pomník Julia Fučíka byl postaven v parčíku mezi školami a odhalen v rámci májových oslav dne 9. května 1961.

Socha Julia Fučíka odlitá do bronzu je dílem nadaného pelhřimovského občana, akademického sochaře Josefa Kříže a je jeho prvním veřejným dílem. Co to dalo práce, než byl pomník vyhotoven a odlit vysvítá ze zápisů uspořádaných městským předsedou komise pro postavení pomníku Julia Fučíka - Václavem Harudou. Korespondence, intervence, porady se vlekly od 20.2.1960 až do 7.5.1961. Jen co dalo práce dostat odlité sochy do plánu n.p. (národního podniku) ZUKOV pro I. čtvrtletí 1961. Tu bylo vidět houževnatost a vytrvalost s. předsedy Václava Harudy.

Pohlednice

Bronzová plastika Julia Fučíka byla v závodě ZUKOV Praha ve stanovené době odlita. Na oslavy 1. máje v Praze byla vystavena před závodem ZUKOV na výzdobu, kde budila veliký zájem. Dne 3.5.1961 byla socha převezena do Pelhřimova a složena v parku u škol. Dne 6.5.1961 přivezen žulový podstavec, vyrobený Družstvem Kámen Pelhřimov, provozovna Hlinsko. Podstavec váží 4200 kg, bronzová socha 404 kg. Tentýž den byla provedena montáž pomníku za pomoci autojeřábu ze závodu Agrostroj. Plastika je na podstavci upevněna ocelovým trnem, který je do bronzového podstavce zašroubován pravým závitem. Druhý konec je do otvoru v žulovém podstavci zapuštěn a zacementován. V případném přemisťování sochy je tedy nutné sochu do prava odšroubovat. Park byl upraven brigádnicky.

Náklady:

  • Fondu výtvarných umělců za zhotovení sádrového modelu včetně odměny autorovi J.Křížovi Kčs 60.000,-
  • Odlití do bronzu ZUKOV 73.000,-
  • Nápis na podstavec 1.600,-
  • Podstavec žulový 20.000,-
  • Jiné náklady s úpravou parku a schodiště cca 17.000,-
  • Celkem Kčs 171.600,-

Příspěvky od občanů Kčs 17.500,-

Ostatní hrazeno z doplňkového rozpočtu městského národního výboru v Pelhřimově.

Odhalení pomníku se konalo k 16.výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, v rámci oslav 40.výročí založení KSČ. Odhalení se zúčastnila kromě krajské a okresní delegace KSČ také soudružka Gusta Fučíková, manželka Julia Fučíka. Slavnost zahájil předseda MěstNV s. Václav Haruda. Po zahrání čsl. a sovětské hymny promluvil o mezinárodní politické situaci, připomněl 40.výročí založení KSČ. Zdůraznil, že pomník byl hrdinnému Juliu Fučíkovi postaven jako dík jemu a všem, kdo se o osvobození naší vlasti zasloužili. Vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku padlých hrdinů. Gusta Fučíková přednesla slavnostní projev a osobně odhalila sochu. Po projevu zazpíval pěvecký soubor Záboj dva sbory. Potom následovala kulturní vložka pionýrů a svazáků pelhřimovských škol. Po i před slavností vyhrávaly na prostranství u škol 2 kapely. Gusta Fučíková byla dílem s. Kříže nadšena a potvrdila, že pomník plně vystihuje národního hrdinu Julia Fučíka.

Počasí v ten den bylo velmi nepříznivé. Součástí slavnosti bylo vystoupení souboru Julia Fučíka z Prahy, které se mělo konat na hřišti Spartaku. Pro nepříznivé počasí byla provedena dvě vystoupení za velké účasti občanů v Národním domě.

Kdo půjdeš po letech kolem sochy, zastav se a zamysli se, jak krásným člověkem byl Julius Fučík, když čtyřicetiletý - nezlomen fašistickým vězením a mučením nezradil své vyznání komunisty a před smrtí, o níž věděl a na níž čekal, xxx (nečitelné) napsat do své závěti: "Soudruhům, kteří přežijí tuto poslední bitvu a kteří přijdou po nás, pevně tisknu ruku. Za sebe i Gustinu. Plnili jsme svou povinnost. A ještě opakuji: žili jsme pro radost, pro radost šli jsme do boje a pro ně umíráme. Ať proto smutek není nikdy spojován s naším jménem!"

S pelhřimovem jsou spjaty osudy "Fučíkovy Reportáže psané na oprátce". Lístky rukopisů posledního Fučíkova díla, vynášené z věznice, skrývala v Humpolci rodina Závodských (dcera Litovských z Pelhřimova).

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1961-1964/1996.jpg

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1961-1964/1997.jpg

Pomník Julia Fučíka

Pomník Julia Fučíka - přepis z Kroniky města Pelhřimova - 1961.


 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum