Městská památková rezervace - 53 let

15. listopadu 2022

PELHŘIMOV: Městská památková rezervace - 53 let

15. listopadu 1969 - Historické jádro města Pelhřimova, prohlášeno městskou památkovou rezervací, výnosem Ministerstva kultury.

Pelhřimov památkovou rezervací

Naše okresní město Pelhřimov - město tří bran, náměstí s památnými štíty starých domů a zbytky hradeb, se stalo "památkovou rezervací". O tom rozhodlo ministerstvo kultury ČSR dekretem ze dne 15. října 1969.

Toto ustanovení se vztahuje na historické jádro našeho města (náměstí). ohraničené Příkopy, ulicí Tylovou, U starého pivovaru, Tyršovou, náměstím Československé armády a ulicí Kralertovou. Tato historická rezervace nás zavazuje, zachovat památky vytvořené minulými generacemi pokud možno ve vlastní podobě generacím budoucím.

O tom, která stavba je opravdu historicky cenná, rozhoduje Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody, jež také některé ze stavebních akcí financuje a kromě toho na provádění oprav odborně dohlíží. Z toho důvodu byla rekonstruována Rynárecká brána nákladem 300.000 Kčs a příštím rokem bude ve stejném rozsahu plánována oprava brány Dolní.

Naše generace je svědkem osudových změn tvářnosti městského i venkovského osídlení. Naše města, která si zachovala od středověku svou původní dispozici a byla obohacována všech pozdějších slohových období, stojí před pronikavými proměnami. Rozmach průmyslu zbavuje staré historické jádro jeho životního a společenského poslání. Nový vývoj ukládá naší společnosti povinnost učinit vše pro zachování urbanistické a architektonické celistvosti historických měst a pro organické navrácení jejich původní funkce a jejich cenných kulturních hodnot, narušených v minulosti.

MěNV v Pelhřimově se rozhodl přikročit v rámci nové městské památkové rezervace k rehabilitaci západní části náměstí, jakmile budou k tomu příhodné podmínky. Úkolem tímto byli pověřeni přední pracovníci památkové péče, ing. arch. PhDr. V. Kotrba CSc. a ing. arch. O. Bouška.

https://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1969-1972/059.JPG

Zdroj: Paměť měst (fotografie 1981) a kroniky města Pelhřimova - 1969.

Městská památková rezervace - 53 let

Městská památková rezervace - 53 let. Fotografie: 1. Městská památková rezervace Pelhřimov. 2. Pohled k Jihlavské bráně. 3. Pohled k Rynárecké bráně. 4. Panoramatický pohled na Pelhřimov od jihovýchodu. Kolorovaná rytina V. Juhna a K. Postla z roku 1810. 5. Pohled z Mírového náměstí k Jihlavské bráně. 6. Štítová průčelí v jádru renesančních domů na náměstí byla vytvořena převážně až po velkém požáru města v roce 1766. 7. Kostel sv. Víta, založený asi ve 13. století a přestavěný po 1614. 8. Interiér Sv. Bartoloměje s emporami z let 1575 až 1589. 9. Dům čp. 17 z roku 1565 obnovený v roce 1925.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum