Kino Vesmír - slavnostně otevřeno v roce 1962

7. června 2016 - aktualizováno 4. listopadu 2022

Článek je věnován pouze kinu Vesmír a jeho otevření v roce 1962. Připravuje se další článek kde bude více rozepsána historie o kinech v Pelhřimově.

Text: kroniky města Pelhřimova

Okresní stavební podnik provedl stavbu kina pro 350 míst. Do užívání mělo být kino předáno 15. října 1962.

Kino Vesmír krátce po dokončení, foto poskytl Josef Berka

Od 4. listopadu 1962 bylo otevřeno nové kino, na které bylo počítáno s vyšším plánem výkonů vzhledem k promítání širokoúhlých produkcí za vyšší vstupné. Ovšem nastala nepříznivá okolnost, že v prosinci ÚPF (Ústřední půjčovna filmů) zastavila distribuci těchto filmů pro bezpečnostní závady v kinu (nouzová osvětlení mezistupínku - obrácení dveří do šatny atd.), což velmi ovlivnilo plánované úkoly v příslušném měsíci. Náhradní program filmů na klasickém formátě, který byl urychleně řešen, nepřinesl našemu kinu žádoucí výsledky, jelikož se většinou jednalo o filmy reprízované - opakované několikrát v krátkém období (např. Vojna a mír - hrána v srpnu a opět v prosinci - poznámka: pravděpodobně verze z roku 1956 USA/Itálie).

Dále nepříznivě působila na návštěvnost a tržby změna pracovní doby z ohledu na vážnost situace v dodávce elektrického proudu v první polovině měsíce listopadu. Tato okolnost se odrazila hlavně v odpoledních představeních - v malé návštěvnosti (40-60 návštěvníků na 1 představení odpoledním). Odpolední představení nebyla také navštěvována pro obstarávání předvánočního nákupu zvláště másla, na nějž stály fronty již po 15. hodině odpolední.

Velmi dobrých výsledků v plnění bylo dosaženo v měsíci březnu, dubnu, srpnu (poznámka - týká se provozu kina v Národním domě - dnes Divadle Lubomíra Lipského), kdy byly zdejším kinem uspořádány filmové přehlídky festivalových filmů i úspěšných barevných a kriminálních filmů. V kině Vesmír téměř 14 dnů při uvádění náhradních programů za širokoúhlé filmy byla návštěvnost tak malá, že zkreslila ukazatele jak v návštěvnosti, tak i v tržbách. Vyšší průměrná tržba na 1 představení je v novém kině vyššípři promítání širokoúhlých filmů, na něž je i vstupné vyšší.

Výstavba nového kina byla dokončena za vydatné brigádnické pomoci občanů jako svépomocná výstavba. Kino Vesmír tuto ochotu občanů kvitovalo tím, že první představení "Srpnová neděle" předvedlo pro brigádníky zdarma. Vnitřek kina je dohotoven, provádí se úprava východu a upravuje se prostranství kolem kina. Buldozerem bylo urovnáno okolí kina, usazeny schody a vydlážděn chodník kolem se zelenými pásy. Dne 21. listopadu byla nenápadně instalována u kina socha "Vesmír". Je to jedinečná práce, ručně z měděného plechu tepaná postava nahé ženy se zdviženou rukou a nohou, mířící i tváří do Vesmíru. Socha je dílem akademického sochaře Josefa Kříže.

Socha Vesmír od akademického sochaře Josefa Kříže

V kině v Národním domě byl 30. IV. odpoledne a večer promítán film režírovaný pelhřimovským rodákem Oldřichem Lipským pod názvem "Člověk z prvního století" (poznámka - správný název je Muž z prvního století). byl to film fantastický.

Při zahajování v novém kinu se uvažuje o tom, jak učinit pobyt v kině příjemnějším a přitažlivějším. Okresní instruktor pro práci s filmem Cyril Zajdák doporučuje: "Oblékati se do kina jako do společnosti. Ve vestibulech kin pořádat výstavky. Stánky pro občerstvení bohatěji vybavit. Ustavovat kroužky přátel filmu. Starat se o diváka pohodlným zařízením a vybavením kina, různými pořady krátkých filmů, filmovými estrádami, filmovými universitami na téma, které lidi nejvíce zajímá.

Rozbor hospodářských výsledků

V městském kinu mělo být podle plánu promítnuto v roce 1962 400 představení. Bylo jich promítnuto 426. Průměrně bylo uskutečněno 8-9 představení týdně. Podle plánu mělo se představení zúčastnit 100.000 návštěvníků, skutečně se zúčastnilo celkem 85.491. Na jedno představení připadá v průměru 200 návštěvníků. Místo plánované tržby 300.000 Kčs bylo docíleno jen 279.482 Kčs. Průměrná tržba na 1 představení činí 656 Kčs, na 1 sedadlo 3,28 Kčs. Průměrně připadá na 1 představení v roce 1962 - 200 návštěvníků, v roce 1961 - 249; v tržbách v roce 1962 - 656 Kčs, v roce 1961 - 742 Kčs na 1 představení.

Z celkového počtu 426 uskutečněných představení bylo 164 produkce ČSSR, 61 produkce SSSR, 61 produkce Lidových demokracií (poznámka - Polsko, NDR, Bulharsko, Rumunsko a podobně), 140 produkce kapitalistických států.

Národní dům, dnes Divadlo Lubomíra Lipského

Kino v Národním domě zahájilo provoz až počátkem března (v lednu a únoru se nehrálo pro opravy ústředního topení). Toto uzavření Národního domu citlivě zasáhlo do plánu tržeb kina, poněvadž v těchto měsících se dosahuje nejvyšších vykonů jak v návštěvnosti, tak i v tržbách. Dále uzavření Národního domu od 10.října do 4.listopadu, které bylo za účelem vymalování rovněž ovlivnilo plánované úkoly pokud se týká tržeb a návštěvnosti. Za uvedené měsíce, kdy bylo kino uzavřeno se snížily tržby cca o 80.000,- Kčs.

Kino Vesmír - 1962

Kino Vesmír - slavnostně otevřeno v roce 1962... >>>


 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum