Městská policie Pelhřimov - 30 let

6. července 2022

PELHŘIMOV: Městská policie 30 let

Městská policie Pelhřimov - 30 let od založení a 26 let od zrušení. 1. června 1992 - založena. 30. června 1996 - zrušena.

Kroniky města Pelhřimova 1992:

Podle zákona o obecní policii 553/91 Sb. s účinností od 1.1.1992 Městské zastupitelstvo v květnu odhlasovalo zřízení Městské policie, viz. vyhláška městského zastupitelstva 2051/92.

Povinosti policie: ochrana veřejného pořádku a sledování dopravních přestupků dle místního dopravního značení.

Práva policie: policista má právo žádat prokázání totožnosti, ukládat blokové pokuty (do 500 Kčs), nevede však správní řízení.

Na počátku měla pelhřimovská policie čtyři členy. Velící strážník, Josef Máška, Jiří Kasalý, Petr Javůrek. Velící strážník je Dalibor Šrůtek. Od 1.10.1992 je v řadách městské policie také první žena - Irena Stejskalová.

FOTO: Strážníci Městské policie Pelhřimov před Městským úřadem (Masarykovo náměstí čp. 1), zleva pánové Šrůtek Dalibor, Máška Josef, Kasalý Jiří. Autor: pan Chaloupek.

K 31.12.1992 je městských policistů devět. Původní čtři a jednu ženu doplnili: Karel Baštář, Jiří Jelínek, M. Maťha a M. Strnad. Jejich průměrný plat je 4.500 až 7.000 Kčs, dle délky služby. Zatím sídlí v ulici Tomáše ze Štítného, příští rok snad ve Strachovské ulici v rekonstruovaném domě.

https://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1992-1995/067.JPG

Kroniky města Pelhřimova 1993:

Dne 1.6.1992 po dlouholeté odmlce byla ve městě Pelhřimov založena městská policie. Byla založena a schválena Městským zastupitelstvem řádně, tak jak to umožňuje zákon ČNR ze dne 4. září č. 367/90Sb. v obcích.

Jednotka o síle čtyř mužů, kterými byli pan Šrůtek Dalibor, pan Máška Josef, pan Kasalý Jiří a pan Javůrek Petr, všichni občané města Pelhřimova.

Strážníci, jak se tito muži nazývali, používali pro svoji činnost zákon o obecní policii, který jim ukládal oprávnění a povinnosti pro ně ze služby vyplívající. Během roku 1993 bylo k městské policii přijato celkem 13 dalších členů. Byli to:

Stejskalová Irena, Hraníček Jaroslav, Král Jaroslav, Baštář Karel, Cirhan Jaroslav, Jelínek Jiří, Košler Ladislav, Jirků Zdeněk, Marszálek Radan, Kváš Luboš, Maťha Miloslav, Strnad Miroslav, Blažek Václav.

FOTO: Znak Městské policie Pelhřimov na budově ve venkovních prostorách Městského úřadu.

Bohužel někteří z nich pro náročnost tohoto povolání odešli z řad strážníků. Jirků Zdeněk proto, že nemohl trestat své kamarády, pan Marszálek pro porušení služebního řádu a pan BaštářKarel odešel na vlastní žádost.

Hlavním úkolem strážníků městské policie bylo dohlížet na dodržování obecně závazných právních předpisů a vyhlášek o obecně veřejného pořádku, přispívat k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití ve městě.

Do stavu k městské policii byli dnem 1.2.1993 vzati i dva služební psi plemene Německý ovčák jménem Bak z Fredom CS a Marek. Po prodělání základního výcviku a složení zkoušky základního minima a po udělení osvědčení dle řádu městské policie budou tito psi používáni pro aktivní činnost.

Celkově se městská policie těšila i netěšila všeobecnému zájmu obyvatelstva města Pelhřimova a to z důvodu neúplatnosti strážníků a hlavně přísnosti při výkonu jejich povolání. Toto je názorvelícího strážníka Dalibora Šrůtka, podle jehož údajů je také sestavena tato stať.

Podle průzkumu mezi občany se Městská policie opravdu netěší velké popularitě a sympatiím mezi lidmi. Ne snad pro její přísnost, ale spíš pro její nadřazené chování a také je prý jich zbytečně mnoho.

V listopadu se Městská policie přestěhovala do nové služebny. Je to dům čp. 333 ve Strachovské ulici, který byl restaurován nákladem 2,500.000 Kč.

https://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1992-1995/184.JPG

https://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1992-1995/185.JPG

https://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1992-1995/186.JPG

Kroniky města Pelhřimova 1994:

Ke konci roku 1994 měla Městská policie 15 členů, včetně velícího strážníka a dva civilní zaměstnance (pí Vichrová a p. Dohnal). Město je rozděleno do pěti sektorů a celých dvacetčtyři hodin jimi procházejí hlídky. Jsou to buď hlídky dvoučlenné nebo jeden policista se psem. Tyto psy má zdejší policie dva.

FOTO: Původní služebna se nacházela na adrese Tomáše ze Štítného 634. Ilustrační foto Mapy Google.

V letošním roce byla dokončena II. etapa rekonstrukce služebny Městské policie ve Strachovské ulici. Dům dostal barevnou fasádu, byly postaveny dvě garáže a kotce pro psy.

Strážnící během roku zaznamenali 1.201 přestupků a na pokutách bylo uloženo 140.950 Kč. Městská policie zajišťuje hlavně veřejný pořádek, bezpečnost silničního provozu ve městě, zjišťuje čené skládky. Těchto skládek zaregistrovala 8 a u 6 z nich byl zjištěn pachatel.

Předvedla také 23 osob hlavně za narušování veřejného pořádku, výtržnosti a buzení veřejného pohoršení. Na policii České republiky bylo předáno 22 případů pro podezření z trestné činnosti a 46 dopravních přestupků. Na jednotlivé odbory MěU předala Městská policie 44 případů, ve kterých se jednalo o narušování vzhledu obce, neudržované reklamní nosiče, zanedbávání povinné výchovy.

https://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1992-1995/303.JPG

https://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1992-1995/304.JPG

Kroniky města Pelhřimova 1995:

V letošním roce má Městská policie 15 členů - velící strážník je Dalibor Šrůtek. Policie má dva služební psy, se kterými pracují dva psovodi - Košler a Javůrek. Tito psi se v létě zúčastnili přeboru jihočeského kraje v Lišově, kde získali v několika kategoriích první, druhé a třetí místo.

Za rok 1995 zaznamenala městská policie 1.807 přestupků a na pokutách uložila 167.810 Kč. Z toho počtu jich bylo 69 na úseku veřejného pořádku, 1.232 u bezpečnosti silničního provozu. 15 případů podezřelých z trestné činnosti bylo předáno Policii ČR. Oblíbeným zákrokem policie v případě nesprávného parkování je přidělání t. zv. "botiček", kterých bylo letos 254.

FOTO: Bývalá služebna Městské policie ve Strachovské ulici čp. 333 v Pelhřimově.

Městské policii se podařilo zajistit partu mladíků ve věku 16 a 17 let, kteří se již delší čas bavili tím, že stříkali barevnými spreji různé nápisy a malůvkyt. zv. graffiti na fasády. Vybírali si na to hlavně obě brány, kino, obchodní akademii i nově opravený kostel. Tito vandalové se ovšem vyskytují nejen u nás, ale na celém světě.

Strážníci za rok předvedli 22 osob pro fyzické napadení, narušování pořádku a buzení veřejného pohoršení. V tomto případě se jednalo o opilou ženu, ležící na vozovce vedle ní kočárek s ročním dítětem.

https://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1992-1995/405.JPG

Kroniky města Pelhřimova 1996:

Po delší době jednáních MěZ rozhodlo o zrušení Městské policie v Pelhřimově ke 30. červnu 1996. Ta zřejmě nesplnila očekávání do ní vkládaná a také finanční částka na její existenci byla dost vysoká (letos asi 3,860.000 Kč z rozpočtu města).

https://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1996-1999/033.JPG

https://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1996-1999/034.JPG

Další informace z rozhovoru pro Hospodářské noviny (28. června 1996) a z materiálu ODS (10. září 2014) zde:

http://pelhrimov.mnoho.info/clanky/mestska-policie

Zdroj: Kroniky města Pelhřimova.

Městská policie Pelhřimov - 30 let

PELHŘIMOV: Městská policie 30 let. 1. června 1992 - založena. 30. června 1996 - zrušena. Fotografie: 1. Strážníci Městské policie Pelhřimov před Městským úřadem (Masarykovo náměstí čp. 1), zleva pánové Šrůtek Dalibor, Máška Josef, Kasalý Jiří. Autor: pan Chaloupek. 2. Znak Městské policie Pelhřimov na budově ve venkovních prostorách Městského úřadu. 3. Původní služebna se nacházela na adrese Tomáše ze Štítného 634. 4. Bývalá služebna Městské policie ve Strachovské ulici čp. 333 v Pelhřimově.


 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum