Kaple Panny Marie

25. prosince 2022

Letos 27. srpna 1982 uplynulo 40 let od chvíle co automobil ČSAD narazil do kapličky Panny Marie a rozhodl tak o jejím nezvratném osudu - žádná oprava - demolice. Památková ochrana skončila 1. dubna 1987. Přestože 6. prosince 1984 kaplička již nestojí.

Poblíž křižovatky silnic Humpolec - Jihlava pod nemocnicí, nedaleko tzv. Malomocné studánky, stála od nepaměti kaple Panny Marie. Obracela se k centru Pelhřimova štítem s mariánským symbolem a klasicizujícím portálem. V jejím nitru se nad drobným oltáříkem skrýval nástěnný obrázek Panny Marie s Ježíškem. Stáří malby ani datum vzniku kaple dodnes, bohužel, neznáme.

Kaple Panny Marie, foto - Národní památkový ústav

Kapli opomíjeli vesměs všichni autoři uměleckohistorických prací o Pelhřimovu (Soukup, Wirth, Poche), zatímco jiných drobných sakrálních objektů si povšimli. Přitom nešlo o památku nikterak podřadnou. Pocházela nejspíše již z 18. století, případně ze začátku 19. století. Na mapě města z roku 1839 je již zřetelně zakreslena a objevuje se pak i v následujících plánech (např. z roku 1876). Stála při císařské silnici na Jihlavu (dnes třída Slovanského bratrství) a u odbočky na Humpolec. Situačně souvisela se zdí, v níž byl patrný zazděný okenní otvor. Dr. Fried soudí, že se jednalo o zbytek starého hradního altánu. Půdorys kaple o rozměrech zhruba 4 x 4 m měl podobu obráceného písmena „T“, zastřešena byla sedlovými stříškami. Průčelí zvýrazňoval nízký trojúhelníkový štít a hladké portálové sloupy s volutovými hlavicemi. Do klenutého interiéru se vcházelo půlkruhově zakončenými dveřmi. Po obou stranách byly výklenky, vpravo u vstupu kamenná kropenka. V apsidě naproti dveřím se nacházela jednoduchá dřevěná menza a nad ní orámovaný obrázek Madony na omítce.

Půdorys zbořené kaple

O počátcích kaple a jejích starších dějinách nevíme z písemných pramenů téměř nic. Pouze je známo, že roku 1908 ji nechal svým nákladem opravit smíchovský kaplan, pelhřimovský rodák, P. Jan Pauly (pozdější prelát a arciděkan na Smíchově, jenž Pelhřimovu věnoval sochu sv. Václava před muzeem) a že již následujícího roku zloděj ukradl stříbrné ozdoby obrázku. Zda se zde někdy sloužila mše svatá, či se tu konaly mariánské pobožnosti, zápisky mlčí. Je to však velmi pravděpodobné.

Více než o počátcích kaple víme o jejím konci. Mnozí pelhřimovští obyvatelé se mlhavě pamatují, že kaplička tu stála ještě v 80. letech 20. století. Byla velmi zpustlá, léta se o ni nikdo nestaral. Levá část štítu se zřítila, narušenou střechou pršelo dovnitř, stavbou dokonce prorůstal strom a roku 1982 narazil do zdi automobil ČSAD. Pravý bok kaple sousedil s vraty do dvora Okresního podniku služeb (původně Popelkův dvůr), v němž parkovala nákladní auta.

Fotografie po roce 1945 (není uvedeno přesně)

Již roku 1983 Městský národní výbor v Pelhřimově usiloval o upuštění od památkové ochrany kaple. V roce 1985 ji nechal zaměřit a později obednit, takže se zcela ztratila pohledům kolemjdoucích. V roce 1987 skutečně vydalo Ministerstvo kultury ČSSR rozhodnutí o upuštění od památkové ochrany s odůvodněním, že oprava objektu v havarijním stavu je vyloučena. Stavební úřad seznal, že „odstraněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti“ a nařídil provést demolici nejpozději do konce července 1988. Uvolněný prostor měl zatím sloužit jako parkoviště a počítalo se též s místem pro výstavbu nové polikliniky. Dnes opodál vyrostla nová budova autoprodejny firmy Racek.

Zdroj:

Černý Jiří - Kaplička Panny Marie v Pelhřimově, Zpravodaj kulturního střediska Pelhřimov, 1997, č. 4, s. 10-11. Národní památkový ústav.

Kaple Panny Marie

Kaple Panny Marie.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum