Hostinec U Stavů

3. března 2024

HISTORICKÝ PELHŘIMOV: Hostinec U Stavů

Hostinec U Stavů - Stavova hospoda.

Proslulý zájezdní hostinec U Stavů, dům s číslem popisným 173, byl zbořen v roce 1985 z důvodu rozšíření křižovatky k Jihlavě a k Humpolci.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov:

Dům existoval již dlouho předtím, než jej v roce 1814 zakoupila rodina Stavova, která na něm provedla stavební úpravy. Dokládá je dochovaný kamenný překlad s letopočtem 1817 a iniciálami A. S.

Zájezdní hostinec, který tu byl zřízen, byl pro svou výhodnou polohu hojně využíván nejen místními řemeslníky, ale i obyvateli blízkého venkova, kteří přijížděli na trhy. Pohostinství tu bylo provozováno až do roku 1963 a po celou dobu se jím zabývali členové rodiny.

Pamětníci si možná ješté pamatují hostinského Josefa Vlacha, který se sem přiženil, jak stojí za výčepem ve velké, mírně začouzené místnosti, čepuje pivo a nad hlavou má obraz s oblíbeným námětem „jak se K. H. Borovský loučí s rodinou před odjezdem do Brixenu".

RodinaStavova byla s timto domem spojena 170 let. Pocházel odtud MUDr. František Stava, lékař generálního štábu, který se aktivně podílel na dění v Pelhřimově v roce 1848 a posléze žil v cizině. Svou lásku k rodnému kraji vyjádřil básní „Na tu horu křemešnickou", která je napsána na dřevěné desce a vystavena v kapličce u „zlaté" studánky na Křemešníku.

Odehrály se zde i smutné okamžiky, např. když začátkem roku 1944 zemřela paní hostinská Marie Stavová a za pár měsíců byl gestapem zatčen její syn František, který se už z koncentračního tábora nevrátil.

Domu se nevyhýbaly ani přírodní katastrofy - hlavně povodně, protože stál hned vedle řeky. V 60. letech 20. století byl zatopen dvakrát, při jedné z povodní se voda dostala až do bytu.

Vzhledem k zvyšujícímu se silničnímu provozu a výstavbě dálničního přivaděče a křižovatky u hotelu Rekrea stal se dům překážkou, a tak byl koncem roku 1985 zbořen.

Zůstal jen ve fotografiích a ve vzpomínkách.

Národní památkový ústav:

Dnes již neexistující přízemní objekt typu uzavřené předměstské zemědělské usedlosti s asymetricky prolomeným vjezdem a mělkým rizalitem završeným trojúhelným štítovým vikýřem v minulosti sloužil jako zájezdní hostinec.

Památkově chráněno od 3. května 1958 do 4. května 1985.

Zdroje: Muzeum Vysočiny Pelhřimov. Národní památkový ústav. Kroniky města Pelhřimova.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Hostinec U Stavů

Hostinec U Stavů. Zdroje: Muzeum Vysočiny Pelhřimov. Národní památkový ústav. Kroniky města Pelhřimova.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum