Karel Iserle - fotografující v Pelhřimově

Text a fotografie pocházejí z výstavy Zimní sporty, která se konala od 18. listopadu 2014 do 8. února 2015 v Muzeum Vysočiny Pelhřimov v zámku pánů z Říčan.

Msgre Karel Iserle a zimní sporty v Pelhřimově

Karel Iserle se narodil 6. listopadu 1866 v Ježovech u Přeštic, v roce 1889 byl vysvěcen na kněze a poté se stal kaplanem v Blovicích. Záhy nastoupil učitelskou dráhu, od roku 1894 působil jako katecheta v Táboře. Jako gymnaziální katecheta přišel v roce 1908 do Pelhřimova a zůstal do roku 1922. Dále působil jako komisař biskupského ordinariátu na pelhřimovském gymnáziu, tedy jako inspektor výuky náboženství. v té době byl již biskupským notářem, v roce 1922 získal titul čestného konzistorního rady.

Z Pelhřimova odešel v roce 1929 do Štěkně, kde se stal spirituálem sester Institutu Blahoslavené Panny Marie. V této funkci působil až do své smrti. Roku 1931 jej papež Pius XI. jmenoval čestným papežským komořím. Zemřel 31. ledna 1943 ve Štěkni, kde je také pochován, jeho hrob se nachází u vchodu kostela sv. Mikuláše.

Úspěšná dráha učitele a kněze nijak nenaznačuje důvod, proč se Msgre Karel Iserle zařadil mezi významné pelhřimovské fotografy. Mezi lety 1911 - 1913 propadl vášni zaznamenávat okolní dění pomocí fotoaparátu. Jako člen Klubu za Starou Prahu a Okrašlovacího spolku se zajímal o zachycení podoby města, ale proč zanechal velmi vzácné snímky zimních sportů na Pelhřimovsku, zůstává záhadou.

Jedná se o unikátní momentky neorganizovaného sportování, včetně obrázků prvních lyžařů vybavených dlouhou tyčí namísto dnes obvyklých hůlek. Celkem se zachovalo osm sportovních fotografií většinou z roku 1911, které zachycují například sáňkaře přímo ve městě v ulici Pod Kalvárií nebo sáňkařskou společnost na jihlavské silnici.

Jsou to jediné pelhřimovské fotografie se sportovní tematikou z období před první světovou válkou. Sokolské slety a další, většinou lehkoatletická klání, se v hledáčku fotografů objevují až ve 20. a 30. letech 20. století. Nepočetné sportovní fotografie ateliéru Šechtl - Voseček jsou věnovány tenisu a nikoliv zimním sportům.

Karel Iserle - fotografující v Pelhřimově

Karel Iserle - fotografující v Pelhřimově. Unikátní momentky neorganizovaného sportování, včetně obrázků prvních lyžařů vybavených dlouhou tyčí namísto dnes obvyklých hůlek.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum