80-tá léta a podobné

Pohlednic města Pelhřimova - 80-tá léta a podobné.

1 - 3

1. - 1. Pohled na město. Ještě chybí obchodní centrum v Solní ulici, pošta, finanční úřad a ČSOB v ulici Na příkopech a v Palackého Dům služeb. 2. Jihlavská brána. Místo Domu služeb je malý parčík. 3. Rynárecká brána. Rok 1980.

2. - 1. Pohled na město z Humpolecké ulice. 2. Mírové náměstí (dnes Masarykovo). U domů vpravo je dnes obnovené podloubí. 3. Zámek pánů z Říčan - muzeum. 4. Muzeum - barokní strop velkého sálu. 5. Dolní - Jihlavská brána. Rok zatím nezjištěn.

3. - 1. Mírové náměstí (dnes Masarykovo). Vlevo nad muzeem vykukuje komín, který již na dalších fotografiích není. Nevím přesně kdy byl zbourán. Jedná se asi o starý komín pivovaru. U domů vpravo je dnes obnovené podloubí. 2. Pohled na město. Rok zatím nezjištěn.


1 1
2 2
3 3

1 - 3

1. - 1. Mírové náměstí (dnes Masarykovo). Záběr souvisí s další pohlednicí. Až na chybějící bílé auto za sochou na kašně, jsou oba záběry téměř stejné. Jsou asi fotografované v rozmení několika více minut. U domů vpravo je dnes obnovené podloubí. 2. Pohled na město. Rok zatím nezjištěn.

2. - 1. Mírové náměstí (dnes Masarykovo). Záběr souvisí s předchozí fotografií. 2. Socha Julia Fučíka u dnešní Obchodní akademie. 3. Rynárecká brána. 4. Mírové náměstí (dnes Masarykovo). U domů na pohlednici je dnes obnovené podloubí. Rok zatím nezjištěn.

3. - 1. Mírové náměstí (dnes Masarykovo). 2. Hotel Rekrea. 3. Rynárecká brána. 4. Mírové náměstí. U domů na pohlednici je dnes obnovené podloubí. Rok 1975.


1 1
2 2
3 3

1 - 3

1. - 1. Mírové náměstí (dnes Masarykovo). U domů na pohlednici je dnes obnovené podloubí. 2. Pohled na město. 3. Jihlavská brána. 4. Purkrabský dům čp. 17. Dnes v jeho pravé části, velké okno - výloha, je podloubí.  5. Rynárecká brána. Rok 1984.

2. - 1. Jihlavská brána. 2. a 3. Mírové náměstí (dnes Masarykovo). 4. OV KSČ. Okresní výbor Komunistické strany Československa. Dnes v budově najdete Policii ČR. 5. Hotel Rekrea. Rok zatím nezjištěn.

3. - 1. Mapa Pelhřimovska. 2. Mírové náměstí (dnes Masarykovo). 3. Hotel Křemešník. Rok 1977.


1 1
2 2
3 3

1 - 3

1. - 1. Pohled na město. Vlevo je silnice Pražská a uprostřed je budova Ministerstva zemědělství. Fotografováno asi z věžáku. 2. Jihlavská brána. 3. Mírové náměstí (dnes Masarykovo). 4. Sídliště Pražská - budova vpředu je známá pod jménem Průmyslák. 5. Mírové náměstí (dnes Masarykovo). 6. Rynárecká brána. Rok 1980.

2. - 1. Mírové náměstí (dnes Masarykovo). 2. Rynárecká brána. 3. - 5. Křemešník. Rok zatím nezjištěn.

3. - 1. Mírové náměstí (dnes Masarykovo). 2. Rynárecká brána. 3. Jihlavská brána. 4. Svatovítské náměstí a kostel Sv. Víta. 5. Sídliště Pražská. Rok zatím nezjištěn.


1 1
2 2
3 3

1 - 2

1. - Zleva: 1. Mapa Pelhřimovska. 2. Mírové náměstí - dnes Masarykovo. 3. Dům ROH - dnes KD Máj. 4. Nový Rychnov. 5. Pacov. 6. Hrad Kámen. 7. Křemešník - lesní studánka. Rok zatím nezjištěn.

2. - Jižní Čechy. Zleva: 1.Strakonice. 2. České Budějovice. 3. Jindřichův Hradec. 4. Pardubice. 5. Písek. 6. Tábor. 7. Český Krumlov. 8. Pelhřimov. Rok 1981.


1 1
2 2

1 - 2

1. - Jihočeský kraj. Znaky měst zleva: Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Český Krumlov, Pelhřimov (nad znakem Č. Krumlova). Rok 1973.

2. - Jihočeský kraj. Rok 1987.


1 1
2 2

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum