1. část

Jde zatím pouze o ukázku nového připravovaného seriálu Pelhřimov 1938 - 1945, k 70. výročí ukončení druhé světové války. Obsah pochází většinou z kronik města Pelhřimova.

Prosba: Máte někdo jakýkoliv foto materiál týkající se tohoto období? Pokud ano, můžete mě kontaktovat? Děkuji. Miroslav Galko - kontakty.

Kontrola potravin

V pondělí 23. září přijeli do Pelhřimova zvláštní kontroloři z Prahy. Večer čekali u kostela sv. Víta se dvěma strážníky, až pojede z Pelhřimova autobus do Prahy. Strážníci jej zastavili, kontroloři vstoupili do vozu a prohlíželi obsah zavazadel. Majitelé zabaveného zboží se musili odebrat na radnici, kde byl s nimi sepsán protokol. Jedné ženě se dvěma dětmi zabavili bochník chleba. Plakala a jak vyprávěli strážníci, i omdlela.

Prohlídky byly též u večerních vlaků, v hostincích i u pekařů. Kromě dlouhých protokolů byly z toho značné pokuty.

Nové peníze

Dne 10. února byly v Pelhřimově dány do oběhu nové papírové jednokorunové a pětikorunové bankovky.
V poslední době jevil se i v Pelhřimově nápadný nedostatek drobných mincí, zvláště korun. Vysvětlovalo se to tím, že tyto peníze "ubíhají" na Slovensko, kde bylo ještě možno za ně něco koupit. Bankovky tyto byly tištěny ještě za republiky, byly připraveny pro oběh v době mobilisace, ale vydány byly až nyní s razítkem protektorátu.

Jednokorunová bankovka s přetiskem.

Když jsou vydány nové bankovky, hledají na nich někteří lidé a skutečně najdou něco zajímavého. Na nových bankovkách je vytištěno "Padělání se trestá". - Když bylo Norům zle, psali prý do Prahy, co mají dělat. A Pražáci jim poslali tuto novou korunu, aby u uvedeného přítisku škrtli dvě přední a dvě zadní písmena a takto zkrácený nápis aby si přečetli pozpátku.

Pětikorunová bankovka s přetiskem.

Vyhrávání I. máje

Rovněž vyhrávání na prvního máje nebylo v tomto roce povoleno pro vážnost doby.

Pelhřimovští muzikanti hráli vždy už 30. dubna na periferii města a teprve 1. máje ve městě. Vyhrávali nejprve, a to už po 5. hodině, děkanovi, pak hejtmanovi a starostovi a potom teprve ostatním občanům, od čísla k číslu.

"Modračka" všední kroj Českomoravské vysočiny

V létě tohoto roku byl učiněn pokus zhotovit pro ženy pracovní oděv pro domácnost i pochůzky. Byl z modrého kretonu bíle potištěného nebo z lehkého proužkovaného plátna, rovněž v modré barvě.

K tomu trojcípý šátek z červeného kretonu známých tureckých vzorů a červené punčochy. Fotografie a barevné obrázky tohoto kroje byly vystaveny ve výloze Špronglova knihkupectví. V Pelhřimově to nikdo nenosil.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum