U Prostředního mlýna

U Prostředního mlýna - V těchto místech stával kdysi mlýn. Prostřední mlýn podle polohy mezi někdejšími mlýny (Horním v místě škrobárny a Dolním v Městských sadech), ke kterému byla přiváděna voda k pohonu korytem umístěným nad zemí – tzv. vantrokami z nedalekého rybníčku u Jihlavské brány, pozůstatku někdejšího vodního příkopu městského opevnění (nedaleké místo, kde ústila ulice V. B. Juhna na Svatovítské náměstí, se nazývalo Pod Vantroky).

1. - 3. Matějkovy závody (dnešní Agrostroj), na vozech jsou řezačky, s jejichž výrobou začal ve 30. letech Ing. Jaroslav Matějka, syn zakladatele firmy Jana Matějky. Ve stráni nad fabrikou jsou dnes bytovky v ulici Sdružená.


1 1
2 2
3 3

Na Obci a Městské sady

Na Obci - Místní část Na Obci je poprvé připomínána v pelhřimovské městské knize v roce 1430. Pomístní název Na Obci mohl znamenat označení pro pozemky vně městských hradeb, které byly využívány celou obcí.

1. Městské sady mezi mosty Na Obci proti proudu řeky.

2. Městské sady mezi mosty Na Obci po proudu řeky.

3. Regulace Bělé, pohled proti proudu od Tenisu k můstku na Obci, vlevo jsou dnes tenisové kurty a hala.

4. Můstek ze Sadů na Obec, už je vidět nová regulace.

5. a 6. Kaplička sv. Jana Nepomuckého Na Obci Ta zde již nestojí, je místo ní širší most i pro auta.

7. Tenisové kurty v Sadech.

8. Městské sady, dnes hlavní cesta k domovu důchodců.

9. Restaurace v Sadech.

10. Soukenický rybník v předních Sadech, ještě před 1. sv. válkou byl vysušen.

11. Pamětní deska zakladateli sadů MUDr. Kralertovi.

12. Továrna na knoflíky, tzv. Perleťárna, firma Hermann a Fleischl.


1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum