Svatý Jakub

Socha: Socha svatého Jakuba Většího (či Staršího).

Poloha: Uprostřed Masarykova náměstí se nachází kašna. Ta byla vždy hlavním zdrojem pitné vody. Kašna na náměstí je poprvé zmiňována roku 1546. Odjakživa byla napájena z pramene Belky. Dnešní podoba kašny je dle nápisu vytesaného na jednom z pilířů dílem kameníka Jana Schlesingera ze Světlé nad Sázavou a pochází z roku 1828. Uprostřed kašny stojí osmiboký sloupek se zdobenou římsou, na níž je čtyřboká hlavice se čtyřmi lvími hlavami, chrlícími vodu. Na vrcholu hlavice je umístěna socha sv. Jakuba Většího (či Staršího) v poutnickém šatu zdobeném lasturami a s kloboukem spuštěným na záda. Levou ruku drží na prsou, do ohybu lokte má vloženu poutnickou hůl zakončenou křížkem, v pravé drží baňku, která slouží jako pátý chrlič vody. V roce 1888 proběhla velká oprava kašny, což dokazuje na východní straně štítek s nápisem. Uskutečnil ji Jan Bouda z Jindřichova Hradce. Voda do kašny byla vedena ze Strachovských rybníků, odkud ji čerpaly také sádky v městském dvoře za kostelem sv. Bartoloměje, starý pivovar u děkanství, barvírna a jirchárna v domech čp. 4 a 5, a plnila i malou kašničku v domě čp.3. Sv. Jakub je patronem Španělska a kromě jiného i patronem poutníků. Umístění jeho sochy na kašně je symbolické, protože Pelhřimov má ve znaku poutníka a pokud bychom vzali v úvahu, že název Pelhřimov se odvodil od latinského Pelegrimus, což v podstatě znamená poutník, pak ho můžeme považovat i za patrona Pelhřimova. Jedná se o kulturní památku.

Zdroj: pelhrimovsko.cz + internet.

Fotogalerie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum